نام کاربری : 
رمز ورود edu : 
متن تصویر را وارد کنید: : 
توجه !
  1. فقط اطلاعات كساني كه درس پروژه تخصصي را در اين ترم ثبت نام كرده اند مورد استفاده قرار مي گيرد.
  2. در زمان هايي كه سيستم (edu.sharif.edu) فعال باشد مي توانيد اطلاعات را وارد نماييد.
  3. لطفاً توجه نمایید در زمانهایی که سرورهای آموزش ترافیک بالایی دارند لاگین کردن به آنها عموماً به سختی صورت میپذیرد. لذا ترجیحاً در اوقاتی به این سامانه مراجعه کنید که ترافیک سرورهای آموزش کم باشد.
  4. در حال حاضر از سرور اصلی استفاده میشود. با توجه به تغییر مکرر پورت های سیستم edu، اختلال در ورود قابل کنترل نمی باشد.


كليه دانشجويان متقاضي ثبت نام در درس پروژه كه اين درس را براي اولين بار (به صورت 3 واحدي) ثبت نام مي نمايند لازم است پس از تعيين موضوع پروژه و ثبت نام اينترنتي در شبكه آموزش اطلاعات مربوط به پروژه خود را در اين قسمت وارد نمايند.

آموزش دانشکده مکانیک